Stemmerett, bosted og globalisering

Rikspolitikernes debatter til tross, disse dagene tilhører lokaldemokratiet. Dessverre får ikke alle av oss deltatt der vi bor.

I år bruker jeg ikke stemmeretten min. Jeg har stemmerett ved kommunevalget i Melhus kommune, og ved fylkestingsvalget i Sør-Trøndelag. Jeg flyttet fra kommunen, og fylket, i 2005 – og i årene før det studerte jeg i Bergen. Mine foreldre flyttet fra kommunen for drøye to år siden. Jeg har altså ikke lenger noen tilknytning til Melhus, mens jeg besøker Sør-Trøndelag et par-tre uker i året. Jeg føler derfor ikke det er riktig at jeg skal vare med på å avgjøre hvordan disse stedene skal styres politisk. Lokalvalg skal avgjøres av de som har hverdagen sin der. Likevel er det altså her jeg har stemmerett ved lokalvalg.