Reaksjoner utenfra


Utenfor den norske ambassaden i London, fredag 29. juli 2011. Foto: Privat.

Blomstene som er lagt ned utenfor den norske ambassaden i London viser med tydelighet den omtanke mange utenfor Norges landegrenser føler for nasjonen etter 22.7. Mange av blomsterbukettene er lagt ned av nordmenn bosatt her i London. Men mange kommer også fra det internasjonale miljøet – briter, svensker, dansker og andre. Hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya har gått sterkt inn på folk også i utlandet.

I timene og dagene etter angrepene har jeg mottatt mange tekstmeldinger, telefoner og Facebookmeldinger fra utenlandske venner og bekjente. Det har vært mye omtankte og omsorg – men ikke bare til meg personlig. De fleste meldingene har vært minst like mye rettet mot omtanke for Norge og nordmenn. “I wanted to send a message to say how sorry I was to hear about everything in Norway”, skrev en venn i en tekstmelding. “I just wanted to tell you that I am really sorry to hear what happened in Norway. My heart goes out to people of Norway”, skrev en annen på Facebook. Denne generelle omtanken var regelen heller enn unntaket i meldingene. Folk forstår hvordan 22.7 har berørt et helt folk.

Avisene her i Storbritannia, både på nett og papir, fulgte også situasjonen tett. Jeg tror det tok fire dager før angrepene ikke lenger var toppsak hos for eksempel BBC og The Guardian – både Amy Winehouses død og gjeldstaksforhandlingene i USA måtte stille i annen rekke. Den ekstra avstanden til situasjonen (i forhold til i Norge) har også gjort at debatten om politiske og samfunnsmessige konsekvenser (og skyldfordeling) raskt kom i gang – søkelyset ble blant annet raskt rettet mot Storbritannias egne høyreekstreme organisasjoner, som English Defence League.

Men ikke minst har mange i media, og ikke minst blant venner, blitt både rørt og imponert over reaksjonen til både den politiske ledelsen og det norske folk. Rosetogene og statsministerens ord om å besvare angrepene med mer åpenhet og mer demokrati har vært bredt omtalt, og svært godt mottatt. Man er rett og slett imponert .

Frem til nå har det å presentere seg som nordmann i utlandet bragt frem umiddelbare assosiasjoner som kaldt vær og vakker natur. Jeg er ikke i tvil om at disse assosiasjonene for fremtiden vil vike for hendelsene den 22.7, enten de blir direkte omtalt eller ikke. Men like mye som de forferdelige angrepene, vil assosiasjonene være til statsministerens og folkets reaksjon på hendelsene. Og de er det all grunn til å være stolte av.

Innlegget ble først publisert på ASL-bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar