Hvem vil ha de utdannede innvandrerne?

Den offentlige innvandringsdebatten handler gjerne om problemene, enten de er subjektive oppfatninger eller reelle. Derfor blir det ofte til at fokuset går mer på hvem man skal stenge ute fremfor hvem man ønsker å være attraktiv for.

Gillian Tett satte nylig søkelyset på effektene av nettopp dette i sin spalte i Financial Times. Hun hadde da møtt Motorolas topsjef Sanjay Jha for å snakke om, blant annet, mobilbransjens utfordringer. Svaret overrasket henne:

Instead of grumbling about government red tape, cut-price competition from China, or a shortage of bank loans, Jha declared that America has a “counterproductive” approach to immigration.

Skriblerier

I tillegg til denne bloggen bidrar jeg et par andre steder på verdensveven.

På ASL-bloggen har jeg skrevet litt om det britiske valget i forrige uke under tittelen LibDems de store taperne – men Labour grep ikke sjansen til å komme på offensiven.

På The Global Breakfast Club har jeg så langt skrevet to artikler (begge på engelsk). I The Issues with Tax Havens ser jeg på skatteparadisenes rolle i den globale økonomien og hvordan de bidrar til kapitalflukt fra fattige land. Jeg har også skrevet om hvordan politikere utnytter store sportsarrangementer til egen vinning. Den ble skrevet rett etter VM på ski i Holmenkollen, men har en generell vinkling og fikk tittelen Will the Real World Champion Please Stand Up.