Unntakstilstand over

Da Maria Amelie ble sendt ut av landet i januar uttrykte jeg håp om en ny begynnelse for den norske innvandringsdebatten – en mer nyansert debatt som i større grad ser på effektene ikke bare gjennom øynene til de som har bodd i Norge hele livet, men også til de som av ulike årsaker kommer til landet. I altfor lang tid har debatten blitt diktert av subjektiv synsing, sterk retorikk og mangelfull eller tvilsom statistikk.

I det vi skriver april har Lex Amelie, altså lovendringen som gjør at Maria Amelie og kanskje ingen andre får bli i Norge, blitt effektivisert. Amelie har fått klarsignal til å komme tilbake til Norge. Enkeltsaken som skapte oppstyret er løst, i alle fall inntil videre. Men hva har skjedd med innvandringsdebatten i mellomtiden?

På SVs landsmøte i mars sier Kristin Halvorsen at SV må bli tøffere i retorikken i innvandringspolitikken og snakke mer om hvilke begrensninger partiet vil ha på innvandringen. Partiets ubestridte leder er redd for at de mister oppslutning ved å fremstå som naiv. Det er jo lettere å gi folk det de tror de vil ha enn å forsøke å endre premissene, må vite.

Samtidig spiller Carl I. Hagen innvandringskortet for det det er verdt i forsøket på å bli Frps første Oslo-ordfører. Hagen mener ikke-vestlige innvandrere er skyld i forsøpling (det ligger i blodet deres å kaste søppel på gata, må vite) og vil dessuten ha en oppsøkende, statlig enhet som skal kontrollere at minoritetsspråklige barn lærer norsk. Eller integreringspoliti, om du vil. Alle disse innvandrerne er jo ikke noe å stole på.

I april slår Senterpartiets Jenny Klinge politisk mynt på nyheten om flere overfallsvoldtekter i Oslo og sier at "norske kvinner blir sett på som og kalt horer [av ikke-vestlige innvandrere] når de ter og kler seg slik det er vanlig her til lands". Klinge mener det er kulturopplæring som skal til. God, gammeldags oss-og-dem retorikk, med andre ord, uten særlig henvisning til at dette gjelder en liten gruppe med hovedsakelig traumatiserte asylsøkere.

Maria Amelie, hvem var nå det igjen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar