Valgsystem på valg

Om en drøy uke går britene til valglokalene. I tillegg til lokalvalg enkelte steder skal det stemmes over forslag til valgreform, det såkalte Alternative Vote-systemet (AV).

Forandringen kan synes liten. Hver valgkrets skal fremdeles stemme inn én representant til House of Commons. Men i stedet for å sette et kryss ved siden av sin favorittkandidat, kan velgerne under det nye systemet rangere kandidatene. Dersom ingen kandidat oppnår 50% av stemmene, elimineres den kandidaten med minst stemmer og dennes stemmer overføres til disse velgernes andrevalg. Dette fortsetter til én kandidat når 50%. Tanken er at parlamentsmedlemmer skal måtte representere et flertall av velgerne i sin valgkrets, samt at man unngår at like partier kannibaliserer hverandre.

Unntakstilstand over

Da Maria Amelie ble sendt ut av landet i januar uttrykte jeg håp om en ny begynnelse for den norske innvandringsdebatten – en mer nyansert debatt som i større grad ser på effektene ikke bare gjennom øynene til de som har bodd i Norge hele livet, men også til de som av ulike årsaker kommer til landet. I altfor lang tid har debatten blitt diktert av subjektiv synsing, sterk retorikk og mangelfull eller tvilsom statistikk.

I det vi skriver april har Lex Amelie, altså lovendringen som gjør at Maria Amelie og kanskje ingen andre får bli i Norge, blitt effektivisert. Amelie har fått klarsignal til å komme tilbake til Norge. Enkeltsaken som skapte oppstyret er løst, i alle fall inntil videre. Men hva har skjedd med innvandringsdebatten i mellomtiden?