Gordon Brown om veien fremover

Grå. Ukarismatisk. For fokusert på detaljer. Elendig formidler.


Gordon Brown foreleser på LSE. Bilde: Privat

Dette er bare noen av karakteristikkene presse og politiske motstandere har brukt om Gordon Brown de siste årene. Denne uken var det imidlertid en engasjerende og visjonær, ja til tider til og med morsom, Gordon Brown som gjestet LSE for å promotere sin nye bok Beyond The Crash.

Brown har ikke gjort som sine kolleger Tony Blair og Peter Mandelson og skrevet om tiden ved makten og regjeringens indre liv. I stedet har han skrevet bok om globaliseringen som er i ferd med å endre maktbalansen i verden og hva han mener dette betyr for verdensøkonomien.