Alle vet jo at Afrika er korrupt!I sommer skrev jeg masteroppgave om skatteparadis. Det har fått meg til å tenke gjennom mitt syn på bistand og utvikling på nytt.

Det er etterhvert blitt gjengs oppfatning i vesten, Norge inkludert, at Afrika og mange andre utviklingsland er gjennomkorrupte. I tillegg er det svarte markedet stort: narkotikahandel, menneskesmugling og bloddiamanter er bare noen av 'varene' som har sitt opphav i utviklingsland undergrunnsøkonomi. Dermer er det lett å gi utviklingslandene selv skylden for mangelen på fremgang: Korrupte tjenestemenn og kriminelle suger kapitalen ut av landene og sørger for at bistand knapt har noen effekt – og i verste fall bygger opp under korrupsjon og kriminalitet.

Det de færreste imidlertid vet er at størstedelen av den ulovlige kapitalflukten fra utviklingsland antakelig ender opp hos multinasjonale selskaper i vesten.

Ved å utnytte internprising flytter disse selskapene overskudd ut av landene hvor selskapene har sin faktiske aktivitet og over i skatteparadiser, hvor de betaler liten eller ingen skatt. Dette gjør de i nær alle land de opererer i. Problemet er imidlertid vesentlig større i utviklingsland som har få muligheter til å hente inn andre skatter: Inntektsskatt er vanskelig så lenge de fleste blir lønnet i kontanter, moms er vanskelig så lenge de fleste transaksjoner skjer på markedet og andre steder hvor de ikke blir registrert, og muligheten til å fortolle varer er sterkt begrenset i WTO.

Og ikke nok med det: Skatteunndragelse på dette viset er ikke definert som hvitvasking av penger. Pengene kan derfor fritt pløyes tilbake til finansielle sentra som London eller New York.

Og tallene er enorme. Rapporten Skatteparadis og utvikling til utviklingsminister Erik Solheim viser at anslagene på kapitalflukten ligger mellom 650 og 1.000 milliarder dollar. Hvert år. Fra utviklingsland alene. Den andre veien kommer det kun 200 milliarder lovlige dollar inn, bistandsmidler inkludert.

Raymond Baker, direktør ved tankesmia Global Financial Integrity og forfatter av boka Capitalism's Achilles Heel, anslår at rundt 65% av denne ulovlige kapitalflyten skyldes ulovlig misbruk av internprising. Bare 3-5% forsvinner som resultat av korrupsjon, mens resten er relatert til mer tradisjonell kriminalitet, i hovedsak narkotika, vareforfalskninger og smugling.

Skal utviklingsland ut av fattigdommen er løsningen derfor ikke å øke bistanden. Det er systemet som legger til rette for kapitalflukten som må endres. Og i sentrum av denne endringen ligger skatteparadisene.

Lederne i G20 har i kjølvannet av finanskrisen lovd å slå ned på skatteparadis. I slutten av uka møtes de i Seoul. Underskriftskampanjen G20 Transparency krever at G20 anerkjenner problemene kapitalflukt skaper for utviklingsland, at eierskap til selskaper og andre juridiske enheter skal være offentlig og at multinasjonale selskaper skal rapportere inntekter, overskudd og betalt skatt for alle land det opererer i.

Skriv under her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar