Alle vet jo at Afrika er korrupt!I sommer skrev jeg masteroppgave om skatteparadis. Det har fått meg til å tenke gjennom mitt syn på bistand og utvikling på nytt.

Det er etterhvert blitt gjengs oppfatning i vesten, Norge inkludert, at Afrika og mange andre utviklingsland er gjennomkorrupte. I tillegg er det svarte markedet stort: narkotikahandel, menneskesmugling og bloddiamanter er bare noen av 'varene' som har sitt opphav i utviklingsland undergrunnsøkonomi. Dermer er det lett å gi utviklingslandene selv skylden for mangelen på fremgang: Korrupte tjenestemenn og kriminelle suger kapitalen ut av landene og sørger for at bistand knapt har noen effekt – og i verste fall bygger opp under korrupsjon og kriminalitet.

Det de færreste imidlertid vet er at størstedelen av den ulovlige kapitalflukten fra utviklingsland antakelig ender opp hos multinasjonale selskaper i vesten.