Rettferdige forskjeller?

En av de tydeligste utveklingstrekkene i verden siden den neoliberale økonomiske bølgen med Thatcher og Reagan slo inn på 1980-tallet er at de økonomiske forskjellene har økt. I USA viser forskning at de én prosent rikeste har økt sin andel av lønnsinntektene i landet fra ca. 7% rundt 1980 til 22% i 2006 – det høyeste nivået siden 1928.

Det sier seg selv at det er blitt lite igjen av veksten til ”folk flest”. Reallønningene til store deler av befolkningen har stagnert, endog i enkelte år gått tilbake. Økt tilgang til kreditt har imidlertid gitt en illusjon om økt velstand. Men prisen har vært høy: Da lånene ikke lenger kunne betjenes gikk vesten inn i sin verste finanskrise siden 1930-tallet.

To nylige undersøkelser fra henholdsvis USA og Storbritannia viser imidlertid tydelig at befolkningen i disse landene mener de økonomiske forskjellene nå er gått for langt.