Gordon Brown om veien fremover

Grå. Ukarismatisk. For fokusert på detaljer. Elendig formidler.


Gordon Brown foreleser på LSE. Bilde: Privat

Dette er bare noen av karakteristikkene presse og politiske motstandere har brukt om Gordon Brown de siste årene. Denne uken var det imidlertid en engasjerende og visjonær, ja til tider til og med morsom, Gordon Brown som gjestet LSE for å promotere sin nye bok Beyond The Crash.

Brown har ikke gjort som sine kolleger Tony Blair og Peter Mandelson og skrevet om tiden ved makten og regjeringens indre liv. I stedet har han skrevet bok om globaliseringen som er i ferd med å endre maktbalansen i verden og hva han mener dette betyr for verdensøkonomien.

Alle vet jo at Afrika er korrupt!I sommer skrev jeg masteroppgave om skatteparadis. Det har fått meg til å tenke gjennom mitt syn på bistand og utvikling på nytt.

Det er etterhvert blitt gjengs oppfatning i vesten, Norge inkludert, at Afrika og mange andre utviklingsland er gjennomkorrupte. I tillegg er det svarte markedet stort: narkotikahandel, menneskesmugling og bloddiamanter er bare noen av 'varene' som har sitt opphav i utviklingsland undergrunnsøkonomi. Dermer er det lett å gi utviklingslandene selv skylden for mangelen på fremgang: Korrupte tjenestemenn og kriminelle suger kapitalen ut av landene og sørger for at bistand knapt har noen effekt – og i verste fall bygger opp under korrupsjon og kriminalitet.

Det de færreste imidlertid vet er at størstedelen av den ulovlige kapitalflukten fra utviklingsland antakelig ender opp hos multinasjonale selskaper i vesten.

Rettferdige forskjeller?

En av de tydeligste utveklingstrekkene i verden siden den neoliberale økonomiske bølgen med Thatcher og Reagan slo inn på 1980-tallet er at de økonomiske forskjellene har økt. I USA viser forskning at de én prosent rikeste har økt sin andel av lønnsinntektene i landet fra ca. 7% rundt 1980 til 22% i 2006 – det høyeste nivået siden 1928.

Det sier seg selv at det er blitt lite igjen av veksten til ”folk flest”. Reallønningene til store deler av befolkningen har stagnert, endog i enkelte år gått tilbake. Økt tilgang til kreditt har imidlertid gitt en illusjon om økt velstand. Men prisen har vært høy: Da lånene ikke lenger kunne betjenes gikk vesten inn i sin verste finanskrise siden 1930-tallet.

To nylige undersøkelser fra henholdsvis USA og Storbritannia viser imidlertid tydelig at befolkningen i disse landene mener de økonomiske forskjellene nå er gått for langt.