Demokrati og flertallstyranni


Foto fra dailytalk.ch

Sveits stemte i helga, tilsynelatende demokratisk, for et forbud mot bygging av minareter i landet. Forslaget kvalifiserte til folkeavstemning etter at det høyrepopulistiske partiet SVP samlet over 100.000 underskrifter, og søndag stemte altså et flertall på rundt 57% for forslaget.

Den sveitsiske regjeringen er tydelig brydd over hva folket har stemt frem og mener forbudet ikke er noen avvisning av det muslimske samfunn, religion eller kultur. Vanskelig å tro når SVP kjørte valgkamp med retorikk som ”minaretene er et symbol på muslimenes vilje til å ta makten og etablere Sharia-lov”. Men kanskje like ille: Regjeringen aksepterer folkeavstemningen, og vil nå begynne prosessen med å gjøre forslaget til del av sveitsisk grunnlov.

Det vitner om mangel på forståelse av hva demokrati innebærer.

Demokrati er nemlig ikke bare muligheten til å påvirke gjennom å delta i frie og rettferdige valg. Blant det moderne demokratiets grunnpilarer er likhet for loven og beskyttelse av minoriteter. Det er blant annet derfor de fleste land har en grunnlov som omfatter grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet og retten til å organisere seg. Grunnloven setter dermed begrensninger for hvilke lover som kan vedtas, og endringer krever vanligvis kvalifisert flertall – nettopp for å unngå flertallstyranni hvor flertallet kan behandle resten akkurat som de vil.

Å godta resultatet av folkeavstemningen i Sveits er derfor å godta flertallstyranni. Det er absolutt intet annet enn feigt.

Forbud mot bygging av minareter er ikke bare et brudd på religionsfriheten, den er også et brudd på likhet for loven all den tid forbudet ikke også gjelder for eksempel klokketårn. Dette er rettigheter jeg går ut i fra er beskyttet av Sveits’ grunnlov – og i det aller minste er beskyttet av menneskerettighetskonvensjoner som Sveits har forpliktet seg til.

Sveitsernes feighet gjør at ballen nå ligger hos verdenssamfunnet. Det er nå opp til oss andre å presse sveitserne til å gjøre om sin beslutning og ta sitt demokratiske og menneskerettslige ansvar på alvor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar