Tilbakeblikk på valgkampen

Det er én partilederdebatt igjen av valgkampen. Den blir viktig. Målingene spriker, men snittet viser knapt borgerlig flertall. Men det er så jevnt at den som greier å engasjere flest sofavelgere vinner valget.

Men før vi finner ut hvem som blir statsminister har jeg lyst til å ta et tilbakeblikk på de siste fire ukene.

Kristin Halvorsen var den eneste som rakk opp hånda da NRK lurte på om noen var enige i at årets valgkamp var tidenes kjedeligste. Jeg har ikke opplevd mange nok valgkamper til å si noe om det. Men valgkampen har ikke vært så interessant som jeg håpet den skulle bli.

En del av debattene har vært gode, med muligheter for å snakke om mer enn PR-byrå-formulerte slagord. Men det er mest av alt temaene som har gjort valgkampen til et aldri så lite antiklimaks. Mye har vært dekket, men alt annet er blitt overskygget av regjeringsspørsmålet og garantiskriving. Fokuset har stort sett vært på det såkalte borgerlige kaoset. Selv når andre saker har vært på bordet har man ofte endt opp med å diskutere hvordan de skal bli enige med sine partnere om dette etter valget, når det vitterlig er selve valget som bestemmer hvert enkelts partis gjennomslagskraft.

Av de politiske sakene er asyldebatten blitt gitt oppmerksomhet hinsides enhver virkelighet og har i mine øyne sporet helt av. Mediene har vært behjelpelig, men partiene (V og SV hederlige unntak) må ta størstedelen av ansvaret for at Frp har fått legge premissene for debatten. Mange av partiets påstander er tilbakevist, blant annet av Faktasjekk, UDI og Lilla Sølhusvik.

Men i stedet for å ta et oppgjør med Frps svake faktagrunnlag henger blant annet Ap seg på og dermed sitter folk igjen med inntrykk av at det er dekning for alle disse påstandene. Til og med i gårsdagens partilederdebatt kom Siv Jensen unna med å vise til enkeltstående avisartikler som grunnlag for en politikk som rammer alle innvandrere. Vil for øvrig anbefale et besøk på UDI-direktør Ida Børresens twitterprofil, hvor hun svarer på spørsmål og driver folkeopplysning om asyl. Et knippe tweets fra de siste dagene gir et ganske annet bilde av asyl og innvandring i Norge enn noen av asyldebattene vi har sett i valgkampen:

Skole, velgernes desidert viktigste sak skal vi tro meningsmålerne i Synovate, nådde på sin side ikke opp i valgkampen. Det er vanskelig for meg å forstå, siden denne debatten også har klare skiller mellom høyre- og venstresiden. Men utover at Høyre vil ha bedre lærere og SV flere lærere, fikk velgerne vite fint lite om partienes skolepolitikk for de neste fire årene.

Miljø, velgernes nest viktigste sak i følge samme undersøkelse, ble redusert til et spørsmål om hvordan hvert enkelt parti skal kunne manøvrere seg til flertall for sitt standpunkt i Lofoten/Vesterålen ettersom hvilken regjering vi får etter valget. Grønne sertifikater ble lansert uten at debatten har vært bredere enn at de fleste velgere vel knapt vet hva de innebærer. Lite ble sagt om hvordan vi skal møte utfordringen det er å legge om til en bærekraftig livsstil i tide. Klimakonferansen i København tror jeg knapt jeg har hørt nevnt i hele valgkampen.

Både skole og miljø er saker SV har sterkt eierskap til. Kristin Halvorsen må være svært frustrert over at disse sakene ikke har vært høyere på dagsordenen når de er så viktige for velgerne. Her ligger nok også noe av årsaken til at SV sliter med å mobilisere sine velgere; de opplever at partiet ikke greier å få sakene som er viktig for dem på dagsorden. I tillegg kommer regjeringsslitasjen.

Frp er det andre partiet som har slitt i valgkampen. Modereringsstrategien som skulle hente de som stod mellom Høyre og Frp mislyktes og hundredagersplanen ble et stort gjesp i media. I et forsøk på å stanse fallende galluptall hentet partiet i valgkampens siste uke inn Carl I. Hagen og Siv Jensen forkastet ansvarlighetsmasken.

Foruten Erna Solberg og Høyre, som har tjent godt på Frps fall, er det nok Stein Erik Hagen som har mest grunn til å være fornøyd med valgkampen. Han fikk god valuta for sine heller flaue TV-opptredener da de borgerlige partiene bestemte seg for å gå til valg på å avskaffe både formuesskatten og arveavgiften.

Samtidig har viktige internasjonale spørsmål som Afghanistan, EU/EØS og globale utfordringer knyttet til fattigdom og undertrykking vært nær sagt fraværende. Dette til tross for at stadig flere nasjonale beslutninger bindes opp eller påvirkes sterkt utenfra.

Men valgkampens mange mangler til tross: Det ligger altså an til en valgthriller på mandag.

Godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar