De store sammenhengene i utviklingsarbeidetDet er sjelden å høre en politiker snakke så mye fornuft på 13 minutter som Eva Joly gjør i intervjuet over. Men så er hun da heller ikke noen vanlig politiker.

Få har et så klart bilde av hvordan klimautfordringer, finanskrise, korrupsjon, utvikling, internasjonale relasjoner og migrasjon henger sammen som Joly, som etter mange års kamp mot korrupsjon, de siste sju som del av bistands- og utviklingsarbeidet i Norge, nå leder utviklingskomitéen i EU-parlamentet som representant for Europe Écologie, den franske armen av De Grønne.

Se og lær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar