Verdipartiet. Men hvilke verdier?

KrF har i lang tid fremstilt seg som garantisten for verdier i samfunnet. Men å fremstille seg som et parti med verdier gir i seg selv ingen mening. Vi har alle et sett med verdier. Det interessante er hvilke verdier en står for.

Kanskje med unntak av FrP er det ingen i den norske partifloraen som står for så trangsynte verdier som KrF.

Helgas landsmøtes store engasjement rundt ekteskapsloven var nok et bevis for dette. Partiledelsen forsøker etter beste evne å fremstille dette som en kamp for at alle barn skal ha en mor og en far. Men var det KrFs eneste problem med ekteskapsloven slik den er i dag, ville det vedtatt å endre det som har med barn å gjøre. Partiet gjør for øvrig rett i å sette etiske spørsmålstegn ved assistert befruktning med bruk av anonyme donorer.

Men KrFs landsmøte vedtok ikke å reversere disse bestemmelsene. Det vedtok å oppheve ekteskapsloven og gå tilbake til partnerskapsloven, og dermed tilbake til å forskjellsbehandle homofile og heterofile. Enkeltrepresentanter brukte talerstolen til å si at ekteskapsloven er en en "hån og en trakassering og latterliggjøring av Guds skaperordning".

Verdier som likestilling og respekt må med andre ord vike for verdier nedfelt i noe så ullent som kristen tradisjon.

KrF liker også å fremstille seg som den fremste beskytter for verdien trosfrihet. Men hva legger partiet egentlig i den verdien?

KrF mener den norske kirke skal ha en særstilling i lovverket. Partiet vil at religionsundervisningen skal legge mer vekt på kristendommen enn andre religioner. KrF støtter paragrafen (som fortsatt står) om at kongen skal tilkjenne seg den evangelisk-lutherske tro.

En kunne nesten ledes til å tro at partiet kun er for trosfrihet så lenge det er til gunst for deres egen tro.

Inntrykket av et parti som har vanskelig for å forstå verdier som ikke har sitt opphave i religionen forsterkes når en leser de mest populære KrF-bloggene.

Sondre Olsen spesielt, men også Filip Rygg, fremstår ofte som om deres meninger er basert på sine egne (arbitrære) verdier foran kunnskap om temaet. Når Olsen og Rygg snakker om “sniksekulasering av Norge” og at “den sekulære fundamentalismen har fått bre om seg” er det basert på observasjoner av at regjeringen har forlatt kristne verdier som forfordeler en andel av befolkningen (for eksempel heterofile eller kristne) til fordel for verdier som omfatter hele befolkningen.

Begge synes å sette likhetstegn mellom kristne verdier og verdier og hevder Norge er i ferd med å bli et verdinøytralt samfunn. Det sier mye om de nevnte bloggerne at de ikke ser forskjell på verdinøytralitet og livssynsnøytralitet. Likestilling, toleranse og å ta beslutninger basert på kunnskap, for å nevne noen, er også verdier.

VidiBlogg synes det er drøyt at KrF ser på seg selv som verdi- og toleransepartiet når de i virkeligheten vil tre sine egne verdier over hodet på alle andre.

5 kommentarer:

 1. KrF ønsker slevsagt at krsitendommen skal få tilbake sin dominerende og tyranniske og kvelende stilling i norge.

  SvarSlett
 2. Alltid morsomt å lese kommentarer av Amos Keppler. Tar aldri for lite i, for å si det sånn;)

  Selv har innsett at den nye ekteskapsloven er kommet for å bli. Mitt store problem med at stortinget med hastverk vedtok den, var at det var fullstendig mangel på konsekvensutredning. Noen er nok også skuffet over at ekteskapet de engang giftet seg inn i, er omdefinert. Det er ikke uproblematisk.

  Jeg ser det ikke som et megaproblem at homofile får gifte seg med hverandre. Dessverre var det også mange andre lover som ble endret. Bioteknologiloven, barneloven og adopsjonsloven ble endret helt uten konsekvensutredning. Barn blir av staten fratatt sine biologiske foreldre, selv om dagens lærebøker sier at det langtfra er uproblematisk.

  SvarSlett
 3. Ikke for å være en kranglefant, Sondre ;) Men hvorfor det skal være så problematisk at ekteskapet har blitt omdefinert, er meg en gåte...menn og kvinner som har giftet seg er fortsatt mann og kvinne.

  Men jeg er faktisk enig i at barn burde ha rett til å vite hvem deres far er! Og jeg mener også at lesbiske og homofile foreldre burde ta hensyn til at barnet deres trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Det håper jeg mange av dem gjør, når de skal adoptere eller få barn via andre metoder.

  Ellers er jeg enig i det meste Vidi skriver her. Da er det jo ikke så rart at jeg har meldt meg ut av KrFU.

  SvarSlett
 4. Du er velkommen tilbake i KrFU/KrF ved en senere anledning Martin. Vi vokser stadig i antall medlemmer og det skjer utrolig masse. Stappfullt på alle konferanser, enormt god kontakt med KrFerne og vi får være med på veldig masse:)

  SvarSlett
 5. Sondre – godt å høre at du støtter ekteskapsloven, i alle fall delvis. Enig i at assistert befruktning med bruk av anonyme donorer er etisk betenkelig, men skjønner ikke hvorfor det skal være forskjell på heterofiles og homofiles rett til det. Loven skal være lik for alle. Ser ikke hvorfor det skal ha betydning for de som allerede er (heterofilt) gift at andre også gifter seg. Det viktige må være hvilke rettigheter ekteskapet gir dem. Det er ikke opp til staten å dømme "rett" og "feil" samlivsform.

  Martin – takk for god kommentar og gratulerer med utmelding fra KrFU ;)

  SvarSlett