Når stormen stilner...

...fortsetter arbeidsledigheten å stige.

FT Alphaville gjorde meg oppmerksom på et paper av Kenneth Rogoff (Harvard) og Carmen Reinhardt (University of Maryland). De har gått gjennom et bredt spektrum av store finanskriser som startet som bankkriser, inkludert den norske bankkrisen på 80-tallet. Konklusjonen er alt annet enn oppløftende:

I snitt stiger arbeidsledigheten i fem år fra toppen av konjunkturen er passert, til den er 7 prosentpoeng høyere enn siste lavpunkt. Det er riktignok stor forskjell mellom de forskjellige krisene, men implikasjonene er tydelige: De som hevder at det verste fremdeles er foran oss har antakelig rett.
  • Arbeidsledigheten i USA nådde siste lavpunkt i mars 2007 og har siden steget med 2,8 prosentpoeng til 7,2%.
  • Arbeidsledigheten i Storbritannia nådde siste lavpunkt for ett år siden og har siden steget med 1 prosentpoeng til 6,1%.

Er dette en gjennomsnittlig finanskrise vil altså ledigheten fortsette å stige i disse to landene til den når en topp på godt over 10% i 2012.

Så vil helt sikkert mange påpeke at historien er irrelevant fordi myndighetens respons har vært raskere og bedre enn før, at verden ser annerledes ut nå enn tidligere, og andre mer eller mindre relevante forhold som gjør denne finanskrisen unik.

Husk da følgende: For bare 18 måneder siden hevdet flere økonomer at vi var inne i en unik oppgangsperiode som førte med seg både superkonjunktur (sterk og langvarig vekst) og ”decoupling” av verdensøkonomien (isolering av nedgangsperioder – det vil si at resesjon i en del av verden har minimal effekt på aktivitet og vekst i resten av verden).

Vel, nedgangskonjunkturen kom bare seks år etter den forrige. Og decoupling-teorien er kastet ut av vinduet etter at det som begynte som en amerikansk kredittkrise er blitt en global finanskrise.

Min erfaring er at historien gir oss bedre og mer objektive pekepinner enn samtidens synsinger, som er gjennomsyret av ønsketenkning og skjult agenda.


PS: Jeg tok ikke med Norge i oversikten over. Siden studien tar for seg bankkriser er ikke funnene direkte relevant for ”vår” finanskrise. Som en liten, åpen økonomi må vi imidlertid vente at spillovereffektene til norsk økonomi vil bli betydelige – også fremover.

1 kommentar: