All makt til folket?

VidiBlogg er stor fan av meningsmålinger. Det er fint å vite hva folk flest mener – ikke bare hva Siv Jensen til enhver tid mener på deres vegne.

Samtidig skal politikere og andre beslutningstakere være forsiktig med å basere seg altfor mye på utfallet av meningsmålinger. Det kan gi kortsiktig gevinst å følge opinionen i ett og alt (også kjent som populisme). Men den har ett stort problem: Folk flest vet slett ikke alltid best. Noen ganger vet de ikke en gang hva de snakker om. Men meninger, det har de.

En undersøkelse av tankesmien Civita illustrerer dette godt. I en meningsmåling stilte de tre faktaspørsmål om privatisering av offentlige tjenester. Respondentene ga i samme intervju uttrykk for sine meninger om dette tema. Faktaspørsmålene var:

1. Private aktører utfører en rekke tjenester for norske kommuner. Kan du anslå hvor stor andel av tjenesteproduksjonen i kommunene som utføres av private bedrifter og organisasjoner?

2. Hvis vi forutsetter at privatisering betyr at det offentlige overfører ansvaret for finansiering og drift av en oppgave til private, hvor stor andel av offentlig tjenesteproduksjon tror du har blitt privatisert de siste 10 årene?

3. I Norge har vi både offentlige skoler, private skoler og friskoler. Kan du anslå hvor mange prosent av elevene som går på henholdsvis friskoler og privatskoler?

Ikke overraskende svarte en stor andel ”Vet ikke”. For å være helt ærlig ville jeg selv endt opp i den kategorien for både spørsmål 1 og 2. Det interessante er imidlertid tipsene til de som svarer. For det må ærlig talt være tipping vi snakker om:


Kilde: Civita-notat nr. 1/2009

Civita konkluderer med at velgerne er blitt overbevist av venstresidens retorikk og tror ”bestemor er satt ut på anbud”. Jeg mener det er en litt søkt tolkning. Undersøkelsen bekrefter kun at folk tror en større andel av tjenester er privatiserte enn hva faktisk er – den sier ikke noe om folk har rett eller feil oppfatning av hvilke tjenester som er overlatt til private aktører. Og det er jo det siste som faktisk betyr noe om en skal svare på spørsmål om privatisering relativt til dagens nivå. For eksempel vil mange synes det er ok å privatisere søppeltømmingen, mens nevnte bestemor ofte er vanskeligere å sette ut på anbud.

Det som for meg var slående, om enn ikke overraskende, er at folk flest ikke en gang er i nærheten av å vite grunnleggende fakta om temaet de uttaler seg om. Greit nok at man ikke vet de nøyaktige prosentene. Men med noen kjappe resonnement bør en kunne gi anslag langt nærmere sannheten enn det som fremkommer som gjennomsnitt for befolkningen i Civitas undersøkelse.

Ta spørsmål én. Jeg vil tro de færreste, selv politikere, vet hvor stor andel av kommunale tjenester som utføres av private. Men et enkelt resonnement kan gi et brukbart anslag. De største kommunale oppgavene er utdanning og diverse sosiale/omsorgsordninger. Her er innslaget av private aktører lite. Ergo er det ingen grunn til å anslå et tall i nærheten av 35% dersom man har noen basiskunnskaper om kommunenes hovedoppgaver og hvem som utfører disse.

Jeg hopper over spørsmål to. Resonnementet her er det samme som én. For øvrig er spørsmålet usedvanlig klønete formulert, så mange respondenter vet nok ikke en gang helt hva de tippet på.

Svarene på spørsmål tre er imidlertid de mest sjokkerende. Den jevne nordmann tror altså, i følge denne undersøkelsen, at 21% av norske barn går på friskole eller privatskole. Tjueen prosent! Har ikke folk en gang giddet å tenke over sin egen omgangskrets? En rask opptelling av venner og kjente burde for de aller, aller fleste ført til et lavt, ensifret prosentanslag.

Hva betyr så dette? Vet ikke folk hva slags tjenester kommunene tilbyr? Vet ikke folk hvilke skoler venners barn går på? Eller er de bare inkapable til enkle resonnementer? Jeg vet ikke. Man skal også være forsiktig med å trekke for mange generelle slutninger ut av én eneste undersøkelse.

Men det må være lov å være oppgitt over kunnskapsnivået undersøkelsen avslører. Folk flest vet ikke alltid best.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar