Politisk reklame og etikk

For noen år siden skrev jeg etikkoppgave på NHH sammen med en god studiekamerat. Tema: Politisk reklame på TV.

I lys av dagens dom har jeg børstet støvet av oppgaven. Den ble til etter TV2s visning av reklame for FrP. (Og var for øvrig en av få som ble godkjent uten endringer.) Nå er det riktignok TV Vest (og en reklame for Pensjonistpartiet) som har vunnet frem i Haag. Men problemstillingene, både de juridiske og de etiske, er de samme:

[TV2] hevder kringkastingsloven hindrer ytringsfrihet, og at de dermed gjennom Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har hjemmel for å sende reklamen. Disse lovene har som kjent forrang for annen lov. Dermed inviterte TV 2 de politiske partiene til å kjøpe reklametid på kanalen. Frp var det eneste partiet som takket ja, og den 27. august ble det sendt en reklamefilm for partiet. Både Frp og TV 2 fremstår som at de har edle hensikter - de vil fremme ytringsfrihet. Kan vi tro på dette, eller ligger det noe annet bak? Er det etisk riktig av Frp å utfordre Stortingsvedtak de er uenige i? Eller er loven som forhindrer politisk reklame på TV i seg selv uetisk?

Jeg sakser like godt fra konklusjonene våre også:

Politiske partier har et særlig ansvar for å overholde lover og regler, samt å beskytte demokratiet. Vi mener at selv om EMK [den europeiske menneskrettighetskonvensjonen] og Grunnloven gir Frp rett til å sende politisk reklame på TV, bør de avstå fra å gjøre det, fordi det vil undergrave demokratiet i samfunnet. Juss er en ting, etikk er noe annet. Hagen taler ofte varmt om rettferdighet, men vi har problemer med å se rettferdigheten i privilegier som kun de rikeste har råd til. Det at de bryter en norsk lov som de er uenig i for å få den fjernet, kan også skape enda mindre tillit til politikere, en tillit som er nokså tynnslitt fra før. Vi mener at det er forskjell mellom etikken de uttrykker (”lov og orden-partiet”) og moralen (praksisen) de viser. Dette er det som kalles dobbeltmoral.

Forretningsmessig sett har TV 2 etter alt å dømme gjort et smart trekk. Blir det lovlig med politisk reklame på TV vil nye annonsemillioner rulle inn på deres konto. TV 2 gjør det dermed skarpt på sitt økonomiske ansvar overfor eierne. Vi mener likevel de svikter på punktet om å handle mer etisk enn det som er påkrevd, noe som burde være svært viktig for en mediegigant som TV 2.

Vi stilte også spørsmål om kringkastingsloven i seg selv er uetisk. Selv om det skulle vise seg at den går i mot Grunnloven eller EMK, mener vi at den ikke er uetisk. Ytringsfrihet er noe vi selvsagt skal tilstrebe. Det er likevel viktig å tenke på at det er forskjell på ytringsfrihet til privatpersoner og til organisasjoner/bedrifter. Dessuten skal ikke retten til ytringsfrihet gå på bekostning av demokratiet. I et demokrati er det viktig at alle kan delta på like premisser. Vi kan ikke se at dette er mulig dersom politisk reklame på TV tillates, da kun de største og mest pengesterke partiene vil ha råd til det. Dette kan igjen få uheldige konsekvenser, for eksempel kan partiene tilpasse sin politikk til pengesterke investorer. Dette er den viktigste konklusjonen i utredningen, og også hovedargumentet mot at politisk reklame på TV bør tillates.

Vi mener TV 2 og Frp i denne saken har handlet uetisk. Det finnes andre og bedre måter å utfordre forbudet mot politisk reklame på enn å ta det for retten på bakgrunn av en lov som er lagd for å sikre menneskers rett til å ha en politisk og religiøs oppfatning, og å hevde denne. Meningen med ytringsfrihet er ikke at alle skal få hevde seg i alle media til alle tider, men at hver og en skal få ha sin egen mening. Vi mener at Kants gode vilje er mangelvare hos aktørene i dette kasuset. Det er mye som tyder på at det er egoistiske heller enn samfunnsmessige motiver som ligger bak.

Vi mener at dersom det blir lov med politisk reklame på TV, vil parti med kapitalsterke støttespillere få et fortrinn. De vil ha mulighet til å promotere sitt eget parti på en helt annen måte enn andre, og dette vil undergrave demokratiet. Det er nok av folk i landet som ikke setter seg inn i politikk, og fort kan vippes over i en retning av å se en tiltalende reklamesnutt. Man risikerer dessuten at partiene vil bli nødt til å tilpasse politikken for å tiltrekke seg investorer.


Mer om dette tema:
Nå blir det lov med politisk reklame på TV Dagbladet
Giske nekter å godta politisk tv-reklame Dagbladet
- I morgen kan man vise politisk reklame på TV VG Nett
Vurderer å anke dom som tillater politisk TV-reklame VG Nett
Ja til politisk TV-reklame Aftenposten
Politisk reklame lovlig TV2
Giske vurderer å anke dommen TV2
Seier for talen Martine Aurdal

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar