Nedturen blir verre enn de fleste tror

Som så ofte de siste 12-18 månedene var analytikerne for optimistisk før dagens makrotall. Arbeidsledigheten økte med 533.000 personer i november mot forventet 335.000.

Det er ikke så rart økonomene bommer. De makroøkonomiske modellenes antakelser om rasjonell atferd, full informasjon og maksimering av nytte/profitt er tvilsomme i normale tider. I dag famler de fleste bransjer i blinde når de beskriver fremtidsutsiktene og og med volatiliteten vi ser i markedene om dagen kan vi vel stille store spørsmålstegn ved rasjonell atferd også.

Men modeller kan som regel justeres til de treffer magefølelsen til sjefsøkonomene. Undervurderingene er nok derfor i like stor grad makroøkonomenes som modellenes.

Jeg var ikke overrasket over dagens tall og mener denne krisen blir både verre, mer langvarig og får større implikasjoner for maktbalansen i verden enn de fleste ser ut til å tro i dag. Spesielt USA og Storbritannia vil få føle videre nedgang i finansnæringen og husverdiene sterkt på kroppen. I det Kina og andre må stimulere egen økonomi for å kompensere for eksportbortfall og USA mister kredittverdighet kan ikke sistnevnte lenger leve på lånte penger - og må dermed raskt få balanse i handelsregnskapet. For å nevne noe.

Den aggressive politikken fra sentralbanker og finansdepartement rundt omkring tyder på at de har skjønt det sjefsøkonomene ennå ikke har tatt fullstendig innover seg. Det er bra, men heller ikke de kan forhindre nedturen. Og vi vet ennå ikke hvordan de forskjellige tiltakspakkene vil slå ut - feilslåtte interveneringer kan som kjent gjøre vondt verre.

Her hjemme vil opposisjonen fremskynde Norges Banks rentemøte. Jan Tore Sanner & co vet selvfølgelig at regjeringen ikke kan uttale seg særlig om akkurat det og er nok aller mest på jakt etter billige galluppoeng.

Gjedrem har allerede lovd rentekutt, men har samtidig en kronekurs å tenke på. I skrivende stund koster en euro 9,25 kroner og en dollar 7,30 kroner - rekordnivå for euroen og det høyeste på lang tid for dollaren. En kraftig rentesenkning vil føre til ytterligere press på krona med de følgene det har for inflasjon og norske bedrifter med internasjonal handel.

Siden det uansett tar mange måneder før en renteendring merkes i realøkonomien er det vanskelig å se hva et par uker kan gjøre fra og til - unntatt å gi aksjemarkedet et kortvarig skudd i armen. Med mindre Norges Banks analyser viser store forandringer de siste to-tre ukene gjør de nok klokt i å vente til 17. desember.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar