Ekteskapsloven: Endelig vant fornuften

I dag vedtar Stortinget endelig en ekteskapslov som omfavner alle. Jeg føyer meg til Dagbladets gratulasjoner.

Mens KrF-ere og andre kristne har samlet seg til bønn (som heller ikke denne gang vil bli hørt!) mot den nye loven de siste dagene er det grunn til å feire for de av oss som mener likerett og likeverd er viktigere enn religion og tradisjoner fra en mindre opplyst tid.

De som har lest meg tidligere vet at jeg har lite til overs for religionsretorikk og annen retorikk uten substans. Argumentene mot en kjønnsnøytral ekteskapslov faller uten unntak i disse kategoriene. Jeg har gått gjennom de mest framtredende av dem.

Mor-far relasjonen. I dag vokser mange barn opp med kun en forelder, og vi har også fått opp en generasjon unge mennesker som har vokst opp med homofile foreldre. Ingen forskning viser at barn vokst opp med homofile foreldre har kommet verre ut enn andre barn. I mangel på dokumentasjon til støtte for sine meninger velger man i stedet å angripe forskningen som faktisk er tilgjengelig. Den er useriøs og ikke representativ, hevdes det.

Men selv om så skulle være tilfelle har argumentasjonen en innebygd dobbeltmoral: De færreste angriper homofiles evne til å vise omsorg for barn, men i stedet det faktum at barn vokser opp uten en "far" eller "mor". Dette er basert på en feilaktig forutsetning om at foreldre er barnas eneste rollemodeller. Samtidig har de ikke noe problem med å la barn vokse opp hos sin biologiske alenemor med liten eller ingen kontakt med far. Hva er det som gjør besteforeldre, tanter og onkler, venner og annen familie, barnehage- og skoleansatte dårligere rustet til å være rollemodell for barn med to foreldre av samme kjønn enn barn med en forelder?

Biologi 1: Mann og kvinne er skapt for hverandre fra naturens (eventuelt Guds) side. Det var da voldsomt til sexfokus. Et ekteskap er faktisk primært en juridisk kontrakt mellom to parter for å sikre hverandre den dagen en av partene måtte falle bort eller man velger å gå fra hverandre. Dette gjør man fordi man har kjærlighet og omsorg for hverandre. Ekteskapsloven har ikke noe med egenproduksjon av barn å gjøre – barn kan man få både innenfor og utenfor rammen av et ekteskap.

Biologi 2: Retten til å kjenne sitt genetiske opphav. Jeg aksepterer faktisk dette som et argument mot ekteskapsloven slik den er foreslått. Men det er fullstendig feil å bruke det som argument mot å gjøre ekteskapsloven kjønnsnøytral. Dette er en helt annen debatt. For er man i mot kunstig befruktning med anonyme donorer for homofile gjelder vel det samme for barnløse heterofile par?

Tradisjonen. Nå beveger vi oss inn i rent retorisk territorium. Tradisjoner betyr mye for mange. Men vi kan ikke bruke dem som argument for hvorvidt de skal vedholdes eller ikke. For 1000 år siden hadde vi tradisjon for både å robbe våre naboer, sette ut uønskede barn og vi ofret til hedenske guder. Ingen er vel særlig lei seg for at vi ikke har opprettholdt alle tradisjonene fra den gang. Tidene forandrer seg, vi blir mer opplyste, ser verdien av likeverd og mangfold (som kirken i århundrer har forsøkt å undertrykke) og innser våre historiske mangler. Og endrer tradisjonene deretter. Heller ingen tradisjoner enn diskriminerende tradisjoner.

Det numeriske perspektiv. Dette argumentet er knyttet til forrige punkt og går ut på at siden homofile utgjør en liten del av samfunnet, hvorfor skal vi forkaste en ”dypt forankret ekteskapsforståelse”?. Dette argumentet faller på sin egen urimelighet og bygger opp under bildet av motstanderne som diskriminerende. Hvorfor i all verden skal enkeltgrupper ha mindre rettigheter etter lov kun fordi de er en minoritet?

Normalisering fører til økt omfang. Mange er bekymret for at fremtidens ungdom blir mer eksperimentelle med sin seksuelle legning siden de nå blir opplært til at forhold mellom samme kjønn er likeverdig heterofile forhold. Samtidig understreker de fleste at selvfølgelig er homofile likeverdige og bør ha rettigheter på linje med oss andre. For det første: det er ingen ting som tilsier en eksplosjon i antall homofile som følge av ekteskapsloven, selv om en normalisering kan hjelpe til å få flere ut av skapet og inn i livet. For det andre: om så skulle skje, hva er egentlig problemet?

Diskriminererne. Motstanderne av den nye lovteksten er raske med å påberope seg offerrollen. – Debatten har vært preget av diskrimineringsretorikk og hersketeknikker, sier teolog Øivind Benestad. Hva hadde de egentlig ventet seg?

Argumentasjonen deres er bygd på diskriminerende synspunkter pakket inn i verdiretorikk. Benestad sier selv i samme artikkel at ”loven opphøyer unntaket til en norm, og mange foreldre vil ikke at dette er noe barna skal lære.” May-Helen M. Grimstad, familiepolitisk talskvinne i KrF, oppfordret i en appell 12. april stortingsrepresentantene til å ”stemmer for at ekteskapet mellom mann og kvinne fortsatt skal ha ei særstilling”. Sigurd Markussen, katolsk prest i Arendal, sier i følge NRK i en appell i dag at ”de kan sikkert være like gode omsorgspersoner som heterofile, det er sikkert sant, men det vi diskuterer er ikke deres personlige forutsetninger, men rammene de kan tilby. Homofile og lesbiske kan aldri bli mor og far, bare noe som i høyden ligner.”

Men det er ikke først og fremst retorikken som er diskriminerende. Har du kommet hit har du forhåpentlig kommet til samme konklusjon som meg – ikke ett eneste argument har substans. I mangel på gode argumenter roper gruppene nå på en bedre utredning og bredere høring. Men når en simpel blogger som meg kan plukke motstandernes argumenter fra hverandre relativt enkelt, hva mer er det egentlig å utrede? Og når argumentene kan forkastes like lett som de hevdes, sitter vi ikke da igjen med et grunnleggende menneskesyn som på alle måter er diskriminerende, bevisst eller ikke?

Kanskje er det de som trenger å ta et oppgjør med seg selv, slik barne- og familieminister Anniken Huitfeldt skrev i sin glimrende kronikk i Dagbladet noen dager tilbake?

4 kommentarer:

 1. Hva med polyfile? Skal de få samme rettighetene? Hvis du klarer å gi meg et argument for at de ikke skal ha samme rettigheter som homofile skal jeg skifte syn i saken

  SvarSlett
 2. Veldig bra blogg Plan B. Veldig gode svar på motstandernes påstander. Helt enig.
  Til Frode: Jeg er bare glad ingen trenger å overbevise deg. Loven er vedtatt! Gratulerer!!!

  SvarSlett
 3. "ikke ett eneste argument har substans" - men her kommer et rykende ferskt argument du kan vurdere.

  SvarSlett
 4. Menn og kvinner er gjensidig komplementære derved at førstnevnte kan besvangre sistnevnte.. Jeg skjems ikke for å si at det er "naturlig" at en slik besvangring ideelt sett bør ledsages av en varig allianse mellom den aktuelle mann og kvinne til beste for de barn som springer ut av forholdet. Derfor er ikke homofile samliv eller andre -filier like viktige for menneskeheten som forpliktende normale ekteskap.. I andre sammenhenger er det politisk korrekt å snakke om kjønnenes forskjellighet - det er derfor man kvoterer menn inn i barnehager - men når det gjelder de mest grunnleggende ting, DA er det ikke så farlig om barn vokser opp med "2 mødre" e.l.. Dette dekonstruktivistiske opplegget er en etterdønning fra 70-tallet og frontes av en liten, men aggressiv elite.. Men det vil ikke kaste annet av seg enn kaos og tomhet.. Og da vil trenden snu fort.. Og nei, jeg er ikke religiøs...

  SvarSlett