Hillary er med...ennå

Som så mange andre har jeg fulgt den amerikanske presidentvalgkampen med interesse utover vinteren. På Dagbladet.no skriver Michael Mayer at Hillary Clinton nå har tapt demokratenes nominasjonsvalg og at det dermed blir Barack Obama vs John McCain til høsten.

Siden både Clinton og Obama er flere hundre delegater fra å sikre nominasjonen er det en overraskende bastant konklusjon for en forsker. Spesielt når artikkelen egentlig handler om medias dekning av saken.

Eller er det snakk om "pun intended"?

I så fall er den vel godt skjult.

Mayer siterer Karl Rove og hevder at Clinton trenger 98% av de gjenværende valgte delegatene for å vinne det nødvendige flertall. Det tilsvarende tallet for Obama er imidlertid 76%.

Ingen av dem får flertall uten støtte fra superdelegatene.

Det er ingen tvil om at Hillary har en lang vei å gå om hun skal vinne nominasjonen. Obama kommer til å vinne flest valgte delegater og har for øyeblikket marginalt flere stemmer. Clinton er derfor avhengig av støtte fra inntil 70% av de gjenværende uavhengige superdelegatene. Det er vanskelig å se at hun kan klare å overbevise et så stort antall superdelegater uten først å overta Obamas ledelse i antall avgitte stemmer.

Hvorvidt det er mulig er bare spekulasjon på dette tidspunkt. Clinton er ansett som noe sterkere i de ti gjenværende statene men Puerto Rico, som aldri før har deltatt i nominasjonsvalg, er et stort wildcard.

Dessuten avhenger antall stemmer av regnemåte. Hva gjør man med stater som avholdt valgmøter men ikke rapporterte antall stemmer? Skal Florida inkluderes eller ekskluderes? Hva med Michigan, hvor Obama ikke en gang var på valg? Og hvilke resultat skal brukes fra Washington og Texas, som avholdt både valgmøter og primærvalg med avvikende resultat?

I et optimistisk scenario for Clinton kan hun gå forbi Obama i antall stemmer på de fleste måtene å telle på. Dog bør nok ordet optimistisk understrekes.

Men selv om hun skulle vinne flest stemmer vil det fremdeles bli tøft for Clinton.

Superdelegatene vil vurdere en rekke faktorer i tillegg til antall valgte delegater og antall stemmer. Mange av dem er selv på valg og vil helst tilfredsstille velgere i egen valgkrets. De vil også vurdere hvem de anser som har best mulighet til å slå John McCain, hvem de tror vil bli den beste presidenten for landet, hvem som vil stå opp for deres egne hjertesaker. Blant annet.

Og da blir det tøft å vinne 70% av de nå uavhengige superdelegatene siden også Obama vil ha sterke argumenter på sin side.

Til sist er det selvfølgelig en liten mulighet for at det skal dukke opp nye Obamaskandaler som kan gjøre ham uvalgbar til høsten. Selv om han har kommet tilbake på de nasjonale meningsmålingene etter Wright-skandalen mistet han 10-15 prosentpoeng til Clinton mens det stod på som verst. Det er et tegn på at en vesentlig andel av hans velgere ikke er så bundet til hans kandidatur som de mest dedikerte støttespillerne skal ha det til og dermed kan finne på å forlate Obama for godt om det skulle ramle flere skjeletter ut av skapene.

Med andre ord: Hillary Clinton er avhengig av at en lang rekke faktorer vipper i hennes retning de neste tre månedene. Kanskje ikke sannsynlig, men langt fra umulig. Og definitivt nok til at hun bør fortsette valgkampen til juni.

Spennende å følge med blir det uansett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar